به نام خداوند بخشنده ی مهربان

سیاه دانه

یکی از جنبه‌های اعجاز در قرآن کریم همان پیش بینی‌های علمی است. در صحیح بخاری از ابوهریره روایت است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:

((عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ))
((این سیاه دانه را بخورید که در آن شفای تمام بیماری‌ها به جز سام (یعنی مرگ)، وجود دارد.))

[متفق عليه از ابي هريره]

image

یک حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که از روی هوی وهوس سخن نمی‌گوید بلکه تنها از وحی می‌گوید. علمای پیشین آن را چگونه تفسیر کرده‌اند؟ در فتح الباری آمده است: از همه‌ی بیماری‌ها... این عامی است که منظور از آن خاص است. یعنی منطقی نیست که سیاه دانه شفا دهنده‌ی تمام بیماری‌ها باشد و عسل به این حد درجه نمی‌رسد؟

image

خداوند متعال می‌فرماید: در آن برای مردم شفایی است. نگفته است: در آن شفا برای مردم است. با وجود آن‌که متن قرآن است. شارحان حدیث چگونه شرح داده‌اند؟

((عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ))
((این سیاه دانه را بخورید که در آن شفای تمام بیماری‌ها به جز سام (یعنی مرگ)، وجود دارد.))

[متفق عليه از ابي هريره]

سیاه دانه چگونه شفا بخش بیماری‌ها است؟

در فتح الباری گفته است: از هر بیماری... عام است که مراد از آن خاص است. یعنی برخی از بیماری‌ها را شفا می‌دهد. ابن عربی گفته است: عسل که شفایی برای مردم در آن است از سیاه دانه بیشتر می‌تواند به عنوان داروی برای تمام بیماری‌ها باشد. شگفت انگیز است. تا این‌که دو دانشمند بزرگ از پزشکان آمدند و در بهترین دانشگاه‌ها پژوهش نمودند و دیدند که سیاه دانه سیستم ایمنی بدن انسان را تقویت می‌کند.

image

سیستم ایمنی مربوط به تمام بیماری‌ها است به خصوص بیمکاری‌های میکروبی و سرطانی و هر چقدر سیستم ایمنی انسان قوی‌تر باشد قدرت انسان برای مقابله با بیماری‌هایی که اساس آن میکروبی است و بیماری‌های مبتنی بر ایمنی بیشتر می‌شود.

image

گفت: این دو پزشک از طریق آزمایش به این نتیجه رسیدند که استفاده‌ی یک گرم از سیانه دانه دو بار در روز به مدت چهار هفته منجر به افزایش فعالیت سلول‌های لنفاوی در حدود پنجاه و پنج درصد می‌شود.

image

سلول‌های لنفاوی سلول‌هایی دارند که پادزهر تولید می‌کنند. سلول لنفاوی وقتی انسان یک گرم از سیاه دانه را دو بار در روز به مدت چهار هفته می‌خورد پنجاه و پنج درصد یا بیشتر به فعالیت سلول‌های لنفاوی مکلف به ساخت پادزهر میکروبی افزوده می‌شود

image

اما سلول‌های مبارز که ماموریت آنان کشتن میکروب‌ها است وقتی این مقدار از سیاه دانه خورده شود فعالیت آن‌ها تا هفتاد و چهار درصد افزایش می‌یابد.

image

به این خاطر از روی هوس سخن نمی‌گوید و فقط وحی است که نازل می‌شود
سه چیز است که من در آن خاص هستم و در غیر این موارد من یکی از مردم هستم. یکی از این سه مورد این که هرگاه حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم دانستم که حقیقتی از سوی خداوند است.

سپاس خداوند جهانیان را