به نام خداوند بخشنده ی مهربان

رمضان ماه تمرین تقوا:

خداوند متعال خواسته است که در این ماه بزرگ تقوای او را پیشه کنیم و با طاعات انس و الفت بگیریم.
وضعیت برخی از مسلمانان در رمضان:
مسلمانان دور شده‌اند... رمضان به یک ماه نمادین تبدیل شده است و اصلا به دین ارتباطی ندارد.

image

ماه میراث و آداب و رسوم،
پس این شخص که ماه رمضان را ماه عبادت، ماه فروهشتن چشم، ماه کنترل زبان، ماه تلاوت قرآن، ماه انفاق مال، ماه محکم کردن پیوند با الله، ماه مهر و محبت، ماه نزدیکی و ماه آمرزش نمی‌داند،

image

بعید است که چنین شخصی روزه دار باشد، چون پیامبر علیه الصلاة والسلام در توصیف برخی از منافقان فرمود:
مثال آنان مثال شتری است که صاحبانش او را بستند ولی نمی‌داند که چرا او را بستند و چرا او را باز کردند.
با مردم روزه می‌گیرد و با آنان می‌خورد و همان کارهای قبلی را انجام می‌دهد.
چه بسا روزه دارانی که هیچ بهره‌ای جز تشنگی و گرسنگی از روزه‌ی خود ندارند.

سپاس خداوند جهانیان را