به نام خداوند بخشنده ی مهربان

تراخم:

ای برادران بزرگوار، از این کار مومن خوشم می‌آید که درس بخواند و بیاموزد و این علم را در خدمت حق به کار گیرد. برادری بزرگوار از برادران متخصص ما در یکی از شاخه‌های علمی دیشب موضوع جالبی را برایم بیان نمود که برایتان بیان می‌کنم. این موضوع مربوط به یک بیماری در چشم است. این بیماری تراخم نام دارد. این بیماری ملتحمه و قرنیه‌ی چشم را مبتلا می‌سازد.

image


دوره‌هایی دارد. خار خار کردن. خاراندن‌های خفیف و نهایتا به کوری می‌انجامد. این موضوع مد نظر ما نیست بلکه از کتاب‌های پزشکی بشری استنباط شده است. اما نکته‌ی مد نظر ما این است که یک زن نویسنده‌ی متخصص یک مقاله نوشت و آن را در یک مجله‌ی علمی منتشر نمود که دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد آن را چاپ می‌کرد. این نویسنده می‌گوید. گوش دهید. دقت کنید. بیندیشید. دین خودتان را بشناسید. این نویسنده می‌گوید: غسل منظم و وضو در جوامع اسلامی در جلوگیری از انتشار این بیماری بسیار مفید بوده است.

image

تراخم که دلیل اصلی نابینایی در کشورهای جهان سوم است،

image

این نویسنده افزود که نزدیک به پانصد میلیون نفر در سراسر جهان وجود دارند که به این بیماری دچار شده‌اند و اگر روش نظافت اسلامی واجب بر مسلمانان را پیش از نماز به کار گیرند از نابینایی در امان می‌مانند. و گفت: در جوامع اسلامی پایبند نسبت ابتلا به این بیماری پایین ثبت شده است.

image

حتی در کشورهای اسلامی پایبند به نمازهای پنجگانه‌ی روزانه به حد صفر رسیده است. نسبت این بیماری به صفر رسیده است. به حد ریشه کن شدن،

 

با اجرای دستورات الهی فواید بی‌شماری را به دست می‌آوریم:

باید باور داشته باشیم که این اوامر و نواهی از سوی آفریدگار انسان و از سوی سازنده و آفریدگار است. بنابراین سادگی است که فکر کنید دستور خدا یک یا دو فایده دارد.

image

دارای فواید بی‌شماری است. نویسنده‌ای که هیچ ارتباطی به دین ندارد. از طریق پژوهش و تحقیق و آمارها به این نتیجه رسیده است که نسبت ابتلا به بیماری تراخم که سالانه پانصد میلیون نفر را در جهان دچار می‌کند و در سراسر جهان به کوری دچار می‌شوند به دلیل عدم نظافت است.

image

اما وضو پیش از نماز... می‌گوید: غسل منظم و وضو برای نماز در جوامع اسلامی در جلوگیری از این بیماری بسیار مفید بوده است.
این شریعت الهی است. بنابراین برخی از دانشمندان گفته‌اند: ارتباط میان اطاعت و نتایج آن یک ارتباط علمی است و ارتباط میان گناه و پیامدهای آن نیز یک ارتباط علمی است.

 

سپاس خداوند جهانیان را