خواب های صادقانه

موضوعات إسلامی - موضوعات متفرقه - درس 013 - خواب های صادقانه

 سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سرورمان محمد امین. بارخدایا تنها آنچه به ما آموختی را می دانیم و تو بسیار دانا و حکیم هستی. بار خدایا چیزی به ما بیاموز که ما را سود رساند و ما را از آنچه به

ادامه ی خواندن
درس ( 69): جانشینی در زمین میان وعده وشرط.

موضوعات إسلامی - موضوعات کوتاه - درس ( 69): جانشینی در زمین میان وعده وشرط.

-احادیثی در باره ی صفات مومنان در سرزمین های مختلفشان

-توصیف دقیق دشمنان امروز

-تمام نیرو در نشانه گیری دقیق و زدن به هدف گرد آمده است

ادامه ی خواندن
شب قدر

موضوعات اسلامی - موضوعات متفرقه - سخنرانی 068: شب قدر

-شب قدر چه دارد؟

-شب قدر شما را از یک پارسا به عالم تبدیل می‌کند

-چطور از حالت کنونی خارج شویم؟

+++

ادامه ی خواندن
رمضان ماه توبه و استغفار

موضوعات اسلامی - موضوعات متفرقه - سخنرانی 074: رمضان ماه توبه و استغفار

-با عبادات آیینی و عبادات تعاملی

-احادیث نبوی بیانگر تأثیر معاملات از عبادات

-حکمت روزه

+++

ادامه ی خواندن