سخنرانی ( 06 - 10 ) : جوانان امید آینده ( پندها و ارشادات).

سخنرانی ها وهمایشهای خارجی- آمريكا - سفر1 - سخنرانی ( 06 - 10 ) : جوانان امید آینده ( پندها و ارشادات).

جوانان، آینده اند تمایل به خدا و ایمان به او چگونگی تناسب میان تحصیل و آموختن دانش شرعی

ادامه ی خواندن
دانشگاه دمشق – تهاجم فکری و خطر آن برای جوانان عرب در دانشگاه دمشق

سخنرانی‌‌ها و نشست‌‌های خارجی - سوريه - سخنرانی 16: دانشگاه دمشق – تهاجم فکری و خطر آن برای جوانان عرب در دانشگاه دمشق.

حقیقت‌جویی نیاز والای هر انسان است خداوند با یاری و تایید مؤمنان با آنان است تفاوت میان مؤمن و کافر

ادامه ی خواندن
قسمت 09 - 30 : آب زمزم.

برنامه های رادیویی - رادیو دار الفتوى - اعجاز علمی - قسمت 09 - 30 : آب زمزم.

-سوره هایی از قرآن

-پژوهش های علمی در باره ی آب زمزم

-آبی که نوشیدنش عبادت است

ادامه ی خواندن
فضیلت دهه ی پایانی رمضان

برنامه های رادیویی - رادیو قدس - فاسألوا أهل الذكر - قسمت 30 : فضیلت دهه ی پایانی رمضان

ليله قدر التفكر أقصر طريق لمعرفة الله مفهوم عيد

ادامه ی خواندن
لجزائر: جوانان؛ قدرت و اخلاق آنان

برنامه‌های رادیویی- رادیو قرآن کریم - الجزائر: جوانان؛ قدرت و اخلاق آنان

-دعوت به خداوند دو دعوت است؛ فرض عین و فرض کفایه

-عظمت خداوند در هستی

-واقع گرایی همزمان ارزشی علمی و اخلاقی است

ادامه ی خواندن
سخنرانی ( 25 - 25 ) : زن واسلام.

سخنرانی ها و نشست های خارجی - استراليا – پرواز 3 - سخنرانی ( 25 - 25 ) : زن واسلام.

-باید میان حقیقت اسلام و زندگی واقعی مسلمانان تفاوت قائل شویم

-اسلام قانونی کامل است

-نژادپرستی وانسانیت

ادامه ی خواندن
قسمت 136: روز عرفه روز شناخت و آمرزش؛ کسی که در عرفات بایستد و گمان کند که خدا او را نبخشیده، حج او مقبول نیست.

سخنرانی‌ها و نشست‌های تلویزیونی - اردن – مسجد جامع تقوى – قسمت 136: روز عرفه روز شناخت و آمرزش؛ کسی که در عرفات بایستد و گمان کند که خدا او را نبخشیده، حج او مقبول نیست.

دیدگاه منافقانه اخلاق مؤمن نیست مهربانی در دین ضرورت پرهیز از ستم، کفر، گناه و دشمنی

ادامه ی خواندن
قسمت 020 : فاصله دارندگان از خدا

برنامه های رادیویی – شبکه ی رادیوی اردنی حياة – زندگی مسلم – قسمت 020 : فاصله دارندگان از خدا

-بزرگترین بدبختی انسان این است که انسان از پروردگارش دور باشد

-لذت وخوشبختی

-غفلت وبی خبری بیماری است که انسان را مبتلا می کند

ادامه ی خواندن