Karanlık Mod
17-06-2024
Logo
Din ve Hayat – 024 – İslam Dini İlim Dinidir
   
 
 
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla  
 

İslam Dini İlim Dinidir 


Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve Selam Rasulullah (s.a.v.)’e, ailesine ve ashabına olsun.
Değerli kardeşlerim;
Dinimiz ilim dinidir. Aklî ihtiyaçlarımızı giderip onlara sebepleri, amaçları anlatan bir dindir. Şöyle ki, bazen sen bir baba olarak güçlüsündür, evinde bazı işlerin yöneticisisindir. Bu sebeple de çocuklarına “şunu yap” şeklinde bazı emirler verebilirsin, onu yerine getirmediklerinde de ceza uygulayabilirsin. Güzel, ama çocuklarına şöyle desen: Şu sebepten dolayı şunu yap. İşte o zaman onlara saygı göstermiş, değer vermiş, onları ikna etmiş olursun. İşte marifet emirler, yasalar çıkarmak değildir. Asıl marifet bu yasaları ve kuralları amaç ve sebepleri ile, asıl maksadı, hikmeti, gayesi ile birlikte anlatabilmektir. Bu, hem çocuk eğitiminde, hem de diğer işlerimizi yönetme konusunda çok faydalı bir yöntemdir. Senin bir kurumun var diyelim, çalışanların var, bazı kurallar koyabilirsin. Eğer o kuralların amaç ve maksadını açıklamazsan kurallar uygulanmayabilir. Ama çalışanını kendine bir dost, ailenden bir üye haline getirip o kuralın hedefini açıklayıp ikna edersen iş değişir. Rabbimiz Celle Celaluhu “Ol der olur” “kaybolmasını emreder kaybolur.” Bununla birlikte bize emrettiğinde bu emrin altındaki asıl maksadı da açıklar.

Mevcut Diller

Resmi Gizle