"دلیل یقین محکم تو بر وجود ذات الهی گویی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند و این چیزی است که همه ی ما باید آن را بدانیم؛ که ایمان به غیب نه این است که به چیزی ایمان بیاوری که احتمال وجودش اندک است؛ و تمام هستی دال بر وجود الله است"

دلایل جهان نهان
آیا دانشجو در دوره ی امتحانات می تواند روزه نگیرد؟

فتوی:16-آیا دانشجو در دوره ی امتحانات می تواند روزه نگیرد؟

پرسش: جناب دكتر محمد راتب النابلسي گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دانشجوی دانشکده ی مهندسی مکانیک هستم. و همان طور که می دانید در آستان ماه مبارک رمضان هستیم. در این ماه امتحانات ترم تابستان برگزار می شود و متاسفانه

ادامه ی خواندن
آیا جایز است عادت ماهیانه را با دارو عقب بیندازم تا بتوانم تمام ماه را روزه بگیرم؟

فتوی : 15 - آیا جایز است عادت ماهیانه را با دارو عقب بیندازم تا بتوانم تمام ماه را روزه بگیرم؟

پرسش: دكتر محمد راتب النابلسی گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آیا جایز است دختری داروهایی را برای جلوگیری از حیض در ماه مبارک رمضان استفاده کند تا تمام ماه را روزه بگیرد؟ یا این که این کار دستکاری در روال طبیعی محسوب

ادامه ی خواندن
آیا استفاده از مسواک و خمیردندان در حالت روزه اگر مطمئن باشیم به حلق فرو نمی رود، جایز است؟

فتوی:12-آیا استفاده از مسواک و خمیردندان در حالت روزه اگر مطمئن باشیم به حلق فرو نمی رود، جایز است؟

سؤال: جناب دكتر محمد راتب النابلسي گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آیا استفاده از مسواک و خمیردندان در حالت روزه اگر مطمئن باشیم به حلق فرو نمی رود، جایز است؟ خداوند به شما خیر دهد. پاسخ: به نام خداوند بخشنده ی مهربان

ادامه ی خواندن
حکم شرعی زنی که روزه اش را با عذر شرعی ترک کرده باشد و قضای آن را به جا نیاورده باشد، در همان سال باید چه می کرد؟

فتوى : 10 – حکم شرعی زنی که روزه اش را با عذر شرعی ترک کرده باشد و قضای آن را به جا نیاورده باشد، در همان سال باید چه می کرد؟

سؤال: جناب دكتر محمد راتب النابلسي گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حکم شرعی زنی که در ماه رمضان به دلیل عذر شرعی روزه اش را خورده و قضایی به جا نیاورده است در همان سال باید چه می کرد؟ آیا باید پس از گذشت یک سال از آن ماه

ادامه ی خواندن
سال ها روزه ام را قضایی نگرفته ام باید چه کنم؟

فتوى : 05 – سال ها روزه ام را قضایی نگرفته ام باید چه کنم؟

سؤال: جناب دكتر محمد راتب النابلسي گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من روزهایی را از ماه های رمضان پیش روزه نگرفته ام که حدود پنج سال از آن می گذرد و حدود هفت روز در هر سال بوده است باید چه کنم و حکم آن چیست؟ خداوند شما

ادامه ی خواندن