"Şüpheli bir kazanç elde ettiyseniz, bu kazançtan vazgeçmek de hicretin çeşitlerinden biridir"

Hicretin Bir Çeşidi
Kurbanın Hikmeti

17: Pasaj (17-25) : Kurbanın Hikmeti

Kurbanın hikmeti şudur; Maddi anlamda varlıklı olan Müslüman kurban keserek Allah’ın ona verdiği sayılı nimetlere olan şükrünü ifade etmiş olur. Hidayet ve yıllarca hayatta kalmak bu nimetlerdendir. Çünkü sizin en hayırlınız ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Yine selamet, sıhhat, rızkın geniş olması da büyük nimetlerdendir. Bunun yanında kurban günahlara kefarettir.

daha fazla
İlim

Ders: 010 – İlim

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salât ve Selam Peygamber Efendimize, ailesi ve tertemiz ashabına, emanetinin davetçilerine, komutanlarına olsun. Ey âlemlerin Rabbi, bizden ve onlardan razı ol. Allahım bizi cehalet ve şüphe karanlıklarından, ilim ve marifet nuruna çıkar. Arzularımızın çukurundan alıp cennetini bahşet. Din Nasslardan (Kuran ve Sünnet) Oluşur: Değerli

daha fazla
Rabbin İçin Namaz Kıl ve Kurban Kes

16: Pasaj (16-25) : Rabbin İçin Namaz Kıl ve Kurban Kes

Kurban kesmek Müslümanların Kurban Bayramı’nda yerine getirdiği, dinin sembolü olan ibadetlerden biridir. Fıkhi anlamda İmam Ahmed ve İbn Mace Ebu Hureyre’den bir hadis rivayet etmişlerdir. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: ((من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) “İmkânı olup da kurban kesmeyen namazgâhımıza yaklaşmasın” Ebu Hanife (Allah

daha fazla
Ziyaret (İfada) Tavafı

15: Pasaj (15-25) : Ziyaret (İfada) Tavafı

Bu hakikat ve duyguları ifade etmek maksadıyla ziyaret yani ifada tavafı yapılır. Sonra da kişinin ülkesine bambaşka biri olarak dönmesi için veda tavafı gerçekleşir. Bu kişinin kalbi iman hakikatleri ile parlamıştır, gönlünde Allah’a yaklaşmanın aydınlığı, ışığı doğmuştur.  Bu akit, Allah ile yaptığımız anlaşmanın gerçekleşmesi yolunda yapılan büyük bir

daha fazla
Doğal Emzirme ve Zekâ Arasındaki İlişki

Bilimsel Harikalar: 033 – Doğal Emzirme ve Zekâ Arasındaki İlişki

Doğal Emzirme ve Zekâ Arasındaki İlişki Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: “Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler”. Yapılan derin araştırmalar gösteriyor ki, doğal emzirme sürecini tamamlayan çocuklar zekâ seviyesi açısından diğer çocuklardan daha önde oluyorlar. Yani zekâ ile emzirme arasında bir ilişki olduğu anlaşılmıştır.

daha fazla