Karanlık Mod
15-07-2024
Logo
Çeşitli Konular: 11 - Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi’nin Biyografisi
   
 
 
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla  
 

Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi’nin Biyografisi

Doğumu ve Hayatı:

Şam’da İlim ve eğitime önem veren bir ailede dünyaya geldi. Babası Şam camilerinde dersler veren, Şam’ın önemli âlimlerinden biriydi. Vefatından sonra geride birçok yazılı eser barındıran büyük bir kütüphane bıraktı.

Nablusi, ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra Öğretmen Yetiştirme Enstitüsü’ne kaydoldu. 1956 yılında oradan mezun olduktan sonra 1964 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü tamamladı ve Arap Dili ve Edebiyatı Lisansını aldı. Ardından yine Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. 1966 yılında derece ile mezun olarak Eğitim yeterliliği diplomasını aldı. 18.6.1999’da Dublin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yine eğitim alanında doktorasını tamamladı. Bunun üzerine çalışmaları, deneyimleri ve eserleri eğitim alanında devam etti.

27.7.2015 yılında Umman’da, İslam’a Davet hizmetindeki çabalarını onurlandırmak için düzenlenen özel törende kendisine, Amerikan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü’nden fahrî doktora unvanı verildi.

Çalışmaları:

1969-1999 yılları arasında önce lise, daha sonra üniversite eğitimi alanında çalıştı ve Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görevlendirildi. Daha sonra Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin bir kolu olan Şam Fethu’l-İslam Üniversitesi’nde Kuran ve Sünnet’te Bilimsel Mucizeler alanında, Ümmü Derman Üniversitesi’nin Şam’daki Ebu’n-Nur akademisinde İslam Akaidi alanında ve Trablus İslam Üniversitesi’nde eğitim alanında dersler verdi.

Akademik çalışmaları ile ilgili birçok kitap telif etti, birçok eser yazım çalışmalarına katıldı. Bunların en önemlisi yaklaşık on yıl boyunca liselerde Edebi ve Bilimsel alandaki ekleriyle birlikte ders kitabı olarak okutulan “Yaşam Edebiyatı” isimli kitabıdır. Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Yeterliliği diploması almak üzere yüksek lisans yapan öğrenciler için hazırlanan, “Arapça Öğretim İlkeleri” kitabının telif heyetinde yer aldı. Bunların dışında da yine Üniversite düzeyinde hazırlanan birçok kitabın telif çalışmalarında yer aldı.

Erken yaşlarda İslami ilimler almaya başladı. Birçok Şam âliminden Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer ve Miras Hukuku alanlarında dersler aldı. Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Kuran İlimleri, Hadis İlimleri ve Fıkhu’l-Luga dersleri veren hocası Prof. Dr. Suphi Salih’ten Hadis Rivayeti icazeti aldı.

Suriye’deki Tebliğ Faaliyetleri:

1974 yılında dedesi Şeyh Abdulgani en-Nablusi’nin ders verdiği caminin minberine çıktı. Orada kendisine haftalık dersler tahsis edildi ve Akaid, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Siyer gibi alanlarda dersler verdi. Çok etkili olan bu derslerle davet merkezi haline gelen Nablusi Camii, Şam’ın büyük ilçeleri ve köylerinden toplanan ilim talebeleri sebebiyle büyüdü ve genişledi, hatta dar gelmeye başladı. Derslerine katılan öğrencileri onu Şam’ın merkezde ve köylerde bulunan camilerde dersler vermeye davet etti. Böylece Nablusi uzun bir süre Şam’daki Emevi Camii’nin vaiz ve hocalarından biri oldu. Yine birçok Suriye Arap Cumhuriyeti Kültür Merkezlerinde dersler vermesi için yapılan davetlere icabet etti. Her yıl çeşitli İslam ülkelerinden Şam’a gelen, Arap olmayan imam ve hatiplere yönelik verdiği derslere ek olarak, Ümmü Derman Üniversitesi’nin Şam’daki şubesi olan Ebu’n-Nur Akademisi İlahiyat Fakültesi’nde ana dili Arapça olmayanlara yönelik açılmış İmam-Hatiplik kurslarında üç yıl boyunca Akaid dersleri verdi. Ayrıca “Bilimsel Mucizeler Ansiklopedisi” isimli eserin ders kitabı olması ve Fethu’l-İslam Enstitüsünün programına dâhil edilmesinde önemli rol oynamış, bu ders uzun süre enstitüde okutulmuştur, hala da okutulmaktadır.

Gençlik için bir İslam Akademisi, dini eğitim veren resmi bir lise ve İslam Üniversitesi’nin bir an önce kurulması için çok çaba harcadı. Hafızlık enstitüsünün kurulmasında öncü olarak, farklı kültürleri ve disiplinli davranışları ile seçkin bir Müslüman genç kuşağın oluşumda önemli rol oynadı. Bu nesil şimdi Enstitü’deki eğitim ve yönetimde büyük bir faaliyet göstermektedir. Kurum Şam’ın ilçeleri ve kırsal bölgelerinden gelen beş yüzden fazla farklı yaşlarda kız ve erkek öğrenciyi barındırmaktadır. Öğrenciler için kültürel bir eğlence merkezi olmasının yanı sıra kompleks içinde yüzme havuzları, oyun alanları ve çeşitli özel etkinlikler bulunmaktadır. Bunun amacı dini ve ahlaki eğitim ile disiplinli bir eğlenceyi birleştirmek, eğitim kurumundan beklenen farklı olumlu sonuçları gerçekleştirmektir.

Bundan sonra Dr. Muhammed Nablusi’nin ikinci hedefi dini eğitim veren resmi bir lise tesis etmekti ama önünde çok fazla engel vardı. 1990 yılında başlayan rüya 2006 yılında gerçek oldu. Şeyh Abdulgani en-Nablusi Lisesi beş yüz öğrencisi ile kız ve erkek binalarıyla faaliyete geçti. Böylece Şeyh Abdulgani en-Nablusi Camii mahalle camiinden, ilmi bir deniz fenerine dönüştü. Bugün burası Suriye ve çevresinde, adı resmi olarak Şeyh Abdulgani en-Nablusi İslami İlimler Akademisi olarak anılan, en önemli fenerlerden biri sayılmaktadır. İlim ve istikamet üzere ilerleyen öncü nesli oluşturmak adına, kuruma nitelikli öğretmenler ve samimi davetçilerden oluşan bir eğitim kadrosu yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu da akademiyi kısa sürece prestijli bir konuma yerleştirirken, liseyi de bilimsel sonuçları ve ahlaki etkileri ile Suriye’nin öncü liselerinden biri haline getirmiştir. İslam Üniversitesi kurulum çalışmaları halen devam etmektedir.

Suriye Dışında Tebliğ Faaliyetleri:

1993 yılında başlayıp 1999 yılında Rabat’ta düzenlenen ISESCO (İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) konferansında Suriye’yi temsil etti. 1998 yılında Abu Dabi’de düzenlenen Aile Konferansına, 1999 yılında ABD Detroit’de düzenlenen İslam Fıkıh Konferansına, 1998 ve 1999 yıllarında Los Angeles’da düzenlenen Müslüman Gençler Konferansına, 1999, 2005, 2006 yıllarında Kahire’de düzenlenen İslami Faaliyetler Yüksek Konseyi Konferansına, 1999 yılında Şam’da düzenlenen sekizinci İslam Ekonomisi Al-Baraka Sempozyumuna, 2000 yılında Beyrut’ta altıncısı düzenlenen Uluslararası Kuran ve Sünnet’te Bilimsel Mucizeler Konferansına, 2000 yılında Şam’da düzenlenen Şam’daki Vakıf Deneyimleri Sempozyumuna, 2002 yılında Malezya’da düzenlenen İslam Dünyası’ndaki Evkaf Bakanları Konferansına, Şam’da düzenlenen Sosyal Eğitim Konferansına katıldı. 2005 yılında “Toplum Oluşumunda Dinsel Kurumların Rolü” isimli bir makale hazırladı. Birkaç yıl Ürdün Amman’da Haşimiyye Konseylerine katıldı. Yine birkaç yıl Dubai’deki Kuran’ı Kerim İcazet programlarına iştirak etti. Libya, Cezayir, Umman, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerinde yapılan birçok konferans davetine icabet etti. 2007’de Endonezya Bali Adası ve 2008’de Kahire’de düzenlenen Nüfus Konferanslarında Suriye’yi temsil etti. Hedeflerin gerçekleşmesi, eleştirilmesi ve ümmetin konferansta ortaya atılan iddialara karşı bilinçlendirilmesinde rolü çok büyüktü. 2008 yılında Cezayir’de Dördüncü Uluslar Arası İslam Formu’na katıldı. 2009 yılında Cezir’deki Uluslar Arası Bilimsel Mucizeler Heyeti’nin daveti üzerine oraya gitti. Yine davetler üzerine içerisinde Alman Hükümetinin resmi kişisel davetinin de bulunduğu birçok davete katıldı. Resmi bir yetkili eşliğinde Üniversite rektörleri, siyasi ve dini liderler ile görüşmelerde bulundu. Alman parlamentosunda bir konuşma yaptı. Çin Hükümetinin daveti üzerine, Müslümanların koşullarını görmek için resmi bir yetkili eşliğinde Pekin ziyaretinde bulundu. Yine davet ile Suudi Arabistan Krallığı, Ürdün Haşimi Krallığı, Yemen Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti ziyaretlerini gerçekleştirdi. Yine resmi davetle Gine Cumhuriyeti’ne gitti.  ABD’nin birden fazla eyaletinde konferans vermek üzere birçok sivil davet aldı. Yıllarca Avustralya’da seminerler verdi. Defalarca Fransa’daki İslam Cemaati’nin davetine icabet etti. Yine Almanya’daki İslam Cemaatlerinin daveti üzerine oraya gitti. Birkaç yıl İstanbul’daki İslam Cemaatinin davetine icabet etti. İsviçre ve İsveç’ten yapılan cemaat davetlerine katıldı ve Lübnan’da birçok şehirde konferanslar verdi.

Medya Aracılığıyla Gerçekleşen İlmî Faaliyetleri:

Davet faaliyetlerinde özellikle de vaazlar, dersler ve konferanslarda yaptığı sunumlarda İslam Arap yayın organlarının payı çok büyüktür. Edebi ve Sanatsal farklı içeriklere baktığımızda bu anlaşılmaktadır. Şöyle ki, on yıldır Kudüs radyosunda yayınlanmaya devam eden ve Suriye’nin üçte biri, Ürdün ve Filistin’in Kuzeyini de kapsayan derslerin yanı sıra Şam, Riyad, Abu Dabi, Cezayir, Umman, Katar ve Kahire’deki her türlü radyo yayını, Lübnan, Ürdün, Filistin, Amerika ve Avustralya’daki özel radyo kanalları yayın yapmaya hazırdı.

Konferansları, seminerleri, röportajları ve görüntülü programları vardır; Bu programlar resmi ve özel birçok Arap İslam televizyon kanalında özellikle de İkra Kanalı ve er-Risale kanalında yayınlandı. Bu kanallarda yayınlanan en önemli programlar, Esma-i Hüsna Şerhleri, Araf Suresi’nin Tefsiri, İslam ve Hayat, Medeni Hukuk, İman Ahlaktır ve canlı yayın programlarıdır ve İslam âleminde çok büyük etkileri olmuştur.

Eserleri:

  • Nablusi Kuran’ı Kerim Tefsiri (10 cilt), Esma-i Hüsna Ansiklopedisi (4 cilt), Kuran ve Sünnet’te Bilimsel Mucizeler Ansiklopedisi (2 cilt), “Öncelikli Kazancımız Çocuklarımız” isimli kitap (2 cilt)
  • Kitapları: İslam Üzerine Görüşler – İslam Üzerine Düşünceler – İslam’daki Parıltılar – Kulluk Görevinin Unsurları – Allah’ın Yardımı Ne Zaman? -  İman’ın İlk Baharı – Allah’ın Müminlere Çağrısı – Kuran’ı Kerim’den Yasalar – Tövbe Edenlerin Yolu.
  • Kitapçıklar: Parıldayan Sözler ve Şaravi ile Verimli Görüşmeler – İsra ve Miraç – Hicret – Hac – İslam’da Hoşgörü ve Hz. Muhammed’in Kişiliği ( Papa’ya Cevaplar)
  • Ayrıca yirmiden fazla eserin basımı tamamlanmıştır.

Gazete ve Dergilerdeki Makaleleri:

Şam’da basılan “Nehcü’l-İslam” adlı derginin her sayısında İslami bir makalesi vardır. Aynı zamanda bu derginin editörlerinden biridir. Beyrut’ta çıkarılan “Minber ed-Daiyat” dergisinde, Londra’da basılan “el-Mirah” dergisinde, Danimarka “Kopenhag Postası” Gazetesi ve Şam’da çıkan diğer birçok dergide makaleleri mevcuttur.

Londra merkezli “Al-Muslimun” gazetesi, Amerika'daki Suriye Topluluğu’nun çıkardığı “Al-İtidal” gazetesi, Avustralya Sydney’deki Arap topluluğu tarafından yayınlanan “Al-Diyar” gazetesi gibi Arap ve uluslararası gazetelerde yayınlanan makale ve demeçleri vardır.

Kurduğu ve Katıldığı Dernek ve Topluluklar:

Sigara ve Zararlı Maddeler İle Mücadele Derneğinin üyesidir. Daha önce Çocuk Hakları Derneği’nin başkanlığını yapmıştır. Bu derneklerin ikisi de Suriye’dedir.

Elektronik Mağazalarda Bulunan Resmi Uygulamalar (Aplikasyonlar):

Hâlihazırda Arapça ve İngilizce olarak uygulamalar mevcuttur. Ana sayfaların interaktif ve sürekli güncellenen bir yapıya sahip olması göze çarpmaktadır. Bu içerikler günlük mevzular ve dini gün ve bayramlarla ilgili kavramlara barındırmakta, sesli, görüntülü dersler ihtiva etmektedir. Ek olarak seçkin e-kitaplar, ilmi ve toplumsal konular ile Kuran’ı Kerim Tefsirinden seçilmiş kısımlar mevcuttur. Bu derslerin içindekiler kısmı da bulunmaktadır. Yine Görüntülü ve Sesli kütüphane bölümünde video ve ses dosyalarına kolaylıkla erişilebilmektedir.

IOS (App-Store) Uygulaması İçin Tıklayınız:

iphone için buraya tiklayiniz

Android Uygulaması İçin Tıklayınız:

android için buraya tiklayiniz

Dr. Muhammed Nablusi’nin İnternet ve İletişim Adresleri:

1- Nablusi İslami İlimler Ansiklopedisi:

Müslümanlara yönelik hazırlanmış Akaid, Tefsir, Hadis Şerhi, Siyer, İslamî Eğitim gibi alanlar ve İslami Konularda Dr. Nablusi’nin tüm vaaz ve derslerini barındıran bir ansiklopedidir. İçerisinde yaklaşık 250 000 sayfa vardır. Rusça ve Farsça dillerinde yakında hizmet verecek olan site Arapça, İngilizce, Fransızca, Çince ve İspanyolca olmak üzere beş dile çevrilmiştir. İnternet üzerinden ansiklopediye ulaşmak için buraya tıklayınız.

buraya tiklayiniz

2- Muhammed (s.a.v.) Sitesi:

İslam Dinini, Allah Teâlâ’yı, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i, Kuran’ı Kerim’i İslam ve Toplum İlişkilerini tanıtmak üzere hazırlanmıştır. Site Müslüman olmayanlara ve İslam ile yeni tanışmış kişilere yöneliktir. Arapça, İngilizce ve Fransızcası mevcuttur. Siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.

buraya tiklayiniz

3- Nablusi Ansiklopedisinin Video Kanalları:

Arapça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Çince Video Kanalları mevcuttur.

Kanal tüm görsel dersleri profesyonel bir şekilde içermekte olup bu dersler ile ansiklopedideki ders metinleri arasında bağlantı kurmaktadır. Ulaşmak için buraya tıklayınız.

buraya tiklayiniz

4- Nablusi Ansiklopedisinin Arapça Sesli Kanalı:

Ulaşmak için buraya tıklayınız.

buraya tiklayiniz

5- Nablusi Ansiklopedisinin Ücretsiz Kütüphanesi:

Her ziyaretçinin tebliğ veya farklı amaçlarla kullanıp indirebileceği çeşitli İslami İlimler alanlarında açıklamalı, sistematik ve fihristli yaklaşık 150 kitap içermektedir. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Çinceye tercümesi başlamıştır. Akaid ve Kuran’ın İcazı kitabının Birinci Bölümünün tamamlanmasına yaklaşmış bulunmaktayız. Yaklaşık 650 sayfa yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

buraya tiklayiniz

6- Nablusi Ansiklopedisi Ücretsiz Sesli Kütüphanesi:

Neredeyse 10000 ses dosyası içermektedir ve ziyaretçiler tarafından kolaylıkla indirilebilir durumdadır. Ulaşmak için buraya tıklayınız.

buraya tiklayiniz

7- Bilimsel Mucizeler Ansiklopedisi:

Ders metinlerinin yaklaşık beş yüzünü içermektedir. Profesyonel görüntülerle süslenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız.

(Bu sitelerde bir gün içinde bir milyondan fazla metin, görüntü ve ses dosyası indirilmektedir. Dünyadaki site sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır.)

Dr. Nablusi’nin İnternet ve İletişim Adresleri:

Kişisel Facebook Sayfası:

buraya tiklayiniz

Kişisel Twitter Sayfası:

buraya tiklayiniz

İletişim: İnternet adresi: www.nabulsi.com

E-mail adresi: [email protected]

Herhangi bir sorunuz olduğunda WhatsApp’tan bize şu numaradan ulaşabilirsiniz:

0096265539139

Metni indir

Mevcut Diller

Resmi Gizle